Nota prawna

I. Dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej

Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co. KG
Musik-Meinl-Str. 1
91468 Gutenstetten

+49 9161 788-0
+49 9161 788-100

Siedziba: Gutenstetten
Sąd rejonowy: Fürth HRA 6513
Nr NIP: DE167297929
Nr rejestracji WEEE: DE 42852052


II. Informacje na temat korzystania ze strony

Dane zaprezentowane w niniejszej ofercie internetowej sporządziliśmy z dołożeniem wszelkiej staranności i dbamy o ich bieżące sprawdzanie i aktualizowanie. Mimo to nie możemy ponosić odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność oraz bieżącą dostępność prezentowanych przez nas treści. Nie możemy także zagwarantować, że treść naszej oferty internetowej będzie odpowiadała celom użytkownika. Wiążące oferty, doradztwo, zalecenia i oświadczenia przekazujemy wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

Nie odpowiadamy za oferty osób trzecich, również jeśli wskazujemy na nie w formie hiperlinków do tych treści.

Treść, design oraz struktura naszej oferty internetowej polegają ochronie prawami autorskimi. Udostępnione przez nas informacje, teksty i materiały zdjęciowe przeznaczone są wyłącznie do indywidualnego dostępu przez użytkownika naszej oferty internetowej i wyłącznie za naszą zgodą mogą być powielane i wykorzystywane do celów komercyjnych. Wstawianie hiperlinków, szczególnie linków typu deep link, inline link lub linków w technologii Frame na którejś z naszych stron jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej oferty internetowej w każdej chwili, do jej uzupełniania, skracania, a także do jej całkowitego zaprzestania jej prezentacji.